Thư viện hình ảnh

Trao tặng áo phao cho người dân
Trao tặng áo phao
Trao tặng áo phao
Phát tờ rới tuyên truyền ATGT đường thủy nội địa
Phát tờ rới tuyên truyền ATGT đường thủy nội địa
Phát tờ rơi tuyên truyền
Phát tờ rơi tuyên truyền
Phát áo phao cho chủ bến đò Thù Lâm, xã Tiên Phong, TX Phổ Yên
Phát áo phao cho chủ bến đò Thù Lâm, xã Tiên Phong, TX Phổ Yên
Lãnh đạo Sở GTVT trao tặng áo phao cho người dân
Lãnh đạo Sở GTVT trao tặng áo phao cho người dân