Thư viện hình ảnh

Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT tỉnh phối hợp với Quỹ AIP trao tặng 3.000 MBH cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh
Học sinh trường tiểu học Gia Sàng - TP Thái Nguyên được nhận MBH
Học sinh trường tiểu học Gia Sàng - TP Thái Nguyên được nhận MBH
Ông Nguyễn Trọng Thái - CVP Ủy ban ATGT Quốc gia trao tặng MBH cho học sinh
Ông Nguyễn Trọng Thái - CVP Ủy ban ATGT Quốc gia trao tặng MBH cho học sinh
Đại tá Nguyễn Văn Vui - PGĐ Công an tỉnh - Phó Ban ATGT tỉnh trao tặng MBH cho các em học sinh tại trường tiểu học Gia Sàng
Đại tá Nguyễn Văn Vui - PGĐ Công an tỉnh - Phó Ban ATGT tỉnh trao tặng MBH cho các em học sinh tại trường tiểu học Gia Sàng
Trao tặng MBH cho các em học sinh trường tiểu học Gia Sàng ( TP Thái Nguyên)
Trao tặng MBH cho các em học sinh trường tiểu học Gia Sàng ( TP Thái Nguyên)
Cuộc thi: "Vui cùng giao thông" do các em học sinh thuộc các trường thụ hưởng Dự án trao tặng MBH của quỹ AIP tham gia
Cuộc thi: "Vui cùng giao thông" do các em học sinh thuộc các trường thụ hưởng Dự án trao tặng MBH của quỹ AIP tham gia
Trao giải cho các đội tham gia cuộc thi: "Vui cùng giao thông"
Trao giải cho các đội tham gia cuộc thi: "Vui cùng giao thông"