LỜI NÓI ĐẦU

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2011 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm TT ATGT chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021. Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo như: Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 9/3/2015 và Chương trình hành động số 32-Ctr/TU ngày 2/4/2019 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/5/2017 của HĐND tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 4 về thông qua Đề án “Ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020”; hàng năm UBND tỉnh thường xuyên có các văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm TTATGT... Các cấp, các ngành đã cùng vào cuộc hưởng ứng thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Nhờ đó, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được duy trì ổn định, tai nạn giao thông liên tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí; công tác quản lý nhà nước về GTVT và trật tự ATGT được thực hiện tốt; hạ tầng giao thông được cải thiện đáng kể; ý thức tự giác chấp hành Luật GTĐB của người dân được nâng lên...

Tuy nhiên, đánh giá kết quả trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trong những năm qua mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, xong vẫn còn nhiều những tồn tại, hạn chế như vi phạm trật tự ATGT vẫn còn diễn ra phổ biến, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, miền núi; hành lang ATGT bị lấn chiếm; tai nạn giao thông mặc dù được kéo giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, xảy ra nhiều vụ TNGT có tính chất đặc biệt nghiêm trọng; chính quyền cấp cơ sở ở nhiều nơi chưa thực sự vào cuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT...

Thời gian tới, để đạt được mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 3 - 5% trên cả 3 tiêu chí theo Đề án “Ngăn chặn, đẩy lùi TNGT tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020”, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải tiếp tục vào cuộc quyết liệt hơn nữa, thực hiện nghiêm túc các nhóm giải pháp kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông theo chỉ đạo của tỉnh.

Để phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành cũng như công tác tuyên truyền ATGT đến mọi tầng lớp nhân dân trong giai đoạn bùng nổ của khoa học công nghệ, đặc biệt là thời kỳ khoa học công nghệ 4.0, vấn đề thông tin cần phải nhanh nhạy, chính xác để kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân. Do vậy, Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên xây dựng trang thông tin điện tử: antoangiaothongthainguyen.org.vn.

Trang thông tin điện tử sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2020 nhằm mục đích phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự ATGT một cách thống nhất từ Ban ATGT tỉnh đến các ngành, các địa phương một cách nhanh chóng và chính xác. Ngoài ra còn thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự ATGT đến các tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân.

Trang thông tin điện tử antoangiaothongthainguyen.org.vn lần đầu tiên ra mắt bạn đọc chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sơ xuất, rất mong sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị và độc giả để trang thông tin ngày càng phong phú, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thông tin cũng như yêu cầu về việc truy cập, tra cứu thông tin của bạn đọc.

Xin trân trọng cảm ơn!