TIN HOẠT ĐỘNG

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 28/7/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm nối đi tự mở qua đường sắt.

Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt và chính quyền địa phương 
kiểm tra tại một vị trí lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Đông Anh - QuánTriều

Theo đó, Ban ATGT tỉnh, các Sở, ngành liên quan và các địa phương có đường sắt đi qua tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đảm bảo an toàn giao thông tại các đường ngang, lối đi dân sinh qua đường sắt. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đường sắt cho mọi người dân, tập trung tuyên truyền cho người điều khiển phương tiện qua đường sắt, lối đi dân sinh đảm bảo an toàn, các quy định về quản lý, bảo vệ công trình kết cấu hạ tầng, hành lang ATGT đường sắt... Tổ chức cảnh giới tại các vị trí giao cắt đường bộ và đường sắt nơi có nhiều người, phương tiện qua lại; rà soát diện tích đất đã cấp trong hành lang đường sắt và có phương án giải tỏa, thu hồi; thống kê, phân loại các công trình vi phạm và các công trình gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường sắt.

Xây dựng phương án tổng thể để xây dựng đường gom, rào chắn, cầu vượt, hầm chui nhằm xóa bỏ toàn bộ đường ngang, lối đi tự mở theo lộ trình:

Năm 2020 - 2021 rà soát, khảo sát, khái toán kinh phí xây dựng hàng rào, đường gom, xóa bỏ các lối đi tự mở trên tất cả các tuyến đường sắt qua địa bàn tỉnh; đến hết năm 2025 xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở trên các tuyến đường sắt; hoàn thành việc xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng giao cắt với đường sắt quốc gia. Kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương và hỗ trợ của ngân sách Trung ương.

PV

Các tin khác