Hiệp hội vận tải ô tô Thái Nguyên

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  10/HHVT-VP

V/v kiến nghị Bộ GTVT và các CQ có thẩm quyền xem xet  giảm phí sử dung đường bộ cho các DN vận tải

Thái Nguyên, ngày 30  tháng 04 năm 2020

Kính gửi:  Bộ Giao thông vận tải

 

Căn cứ chỉ đạo của Chính Phủ theo tinh thần chỉ thị số 15,16,19 và của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ngăn chặn dịch Covid -19, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh đã triển khai, thực hiện nghiêm túc.

Qua kiểm tra và báo cáo của các doanh nghiệp, Hiệp hội vận tải ô tô Thái Nguyên nhận thấy các doanh nghiệp đã triển khai mạnh mẽ quyết liệt. Do đặc thù của nghành vận tải là giao lưu, tiếp xúc, lan tỏa lớn nên nguy cơ lan truyền dịch cao; Các doanh nghiệp đã thành lập Ban chỉ đạo chống dịch, đầu tư mua trang thiết bị vật tư y tế như khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, trang bị đầy đủ cho lái xe và hành khách, tuyên truyền phổ biến cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và yêu cầu lái xe hướng dẫn hành khách thực hiện. Tiếp tục thực hiện việc cách ly xã hội, các DN vận tải ngừng hẳn kinh doanh trong tháng 4/2020; đến nay thực hiện nới một phần cách ly nên các DN đang thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ GTVT và UBND tỉnh tại các văn bản 724/SoGTVT ngảy 29/4/2020.

Số đơn vị kinh doanh vận tải HK chịu tác động trên địa bàn tỉnh bao gồm: 19 đơn vị kinh doanh vận tải theo tuyến cố định với 370 phương tiện, 33 đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe taxi với gần 2.000 phương tiện, 05 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt với 158 phương tiện, trên 450 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch với gần 800 phương tiện; số lao động của các đơn vị vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng công việc khoảng trên 4.500 lao động.

Theo báo cáo của một số DN hội viên như CTCP TM&DL Hà Lan, HTX vận tải Chùa Hang, CTCP xe khách Thái Nguyên, Bến xe khách TTTP Thái Nguyên, Cty Mai linh Thái nguyên, Cty CPđầu tư miền Bắc… sản lượng vận tải giảm khoảng 40-50%, số đầu xe hoạt động giảm 30 – 40%...; trong tháng 4/2020 thì ngừng hẳn kinh doanh.

Về vận tải hàng hóa có tổng số 54 doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa bằng Công-ten-nơ với 275 phương tiện, trên 1.400 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường với trên 2.700 phương tiện. Sản lượng trong hoạt động vận tải hàng hoá trong Quý I năm 2020 giảm khoảng 40-50% và trong tháng 4 ước tỉnh giảm từ 60% - 70% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó các chi phí cố định như lãi vay ngân hàng đầu tư phương tiện, khấu hao, lương. bảo hiểm..doanh nghiệp vẫn phải chi trả.

Để giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn chống dịch Covid-19, Hiệp hội vận tải ô tô Thái Nguyên đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quan tâm, xem xét chỉ đạo các ban ngành giải quyết một số vấn đề như: đề các ngân hàng trên địa bàn tỉnh hỗ trợ giảm lãi suất vay đầu tư phương tiện và cơ cấu lại thời hạn trả nợ ngân hàng; đề nghị ngành thuế, ngành bảo hiểm xã hội xem xét giãn tiến độ nộp thuế, bảo hiểm và không tính chậm nộp thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp.

Tiếp tục đồng hành và hỗ trợ giúp các DN vận tải vượt qua khó khăn trong giai đoạn giãn cách xã hội, phòng chống dịch covid_19, Hiệp hội vận tải ô tô Thái Nguyên kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có thẩm quyền xem xet miễn giảm phí sử dụng đường bộ thu trên đầu phương tiện cụ thể như sau:

+ Đối với vận tải hành khách, trong tháng 2,3,5,6 giảm 50%, tháng 4 giảm 100%.

+ Đối với vận tải hàng hóa đề nghị giảm 50% trong các tháng thực hiện chống dịch theo chỉ đạo của chính phủ.

Trên đây là tình hình thực hiện và khó khăn của các doanh nghiệp vận tải trong giai đoạn  chống dịch covid -19, Hiệp hội vận tải ô tô Thái Nguyên tổng hợp trân trọng báo cáo và đề nghị Bộ Giao thông vận tải và câc cơ quan chưc năng xem xét miễn giảm phí đường bộ thu trên đầu xe cho các doanh nghiệp vận tải.

Xin trân trọng cám ơn !

Nơi nhận:

- HH vận tải VN (B/cáo);

- Sở GTVT( tháy b/cáo)

- Các DN VT (để t/hiện);

- Các UV BCH (để thực hiện)

- Lưu VPHH

TM. HHVT Ô TÔ THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Tiến Vinh

 

 

 

 

Các tin khác