TIN HOẠT ĐỘNG

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án “Tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi TNGT tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 – 2025”

Sáng ngày 23/3, Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp toàn thể tại hội trường và thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, an ninh quốc phòng… Đề án “Tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi TNGT tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 – 2025” cũng đã được HĐND tỉnh thông qua tại cuộc họp tổng kết này.

Đề án “Tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi TNGT tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025” với mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí, tiến tới xây dựng một xã hội có hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả và thân thiện với môi trường; người tham gia giao thông có kiến thức, kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hình thành văn hóa giao thông an toàn.

Đề án cũng đã nêu cụ thể các nhiệm vụ và nhóm giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó

Tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý, điều hành hệ thống giao thông; xây dựng cơ sở dữ liệu về an toàn giao thông để điều hành, giám sát giao thông, thống kê tai nạn giao thông và theo dõi, đánh giá tình hình trật tự, an toàn giao thông và tai nạn giao thông.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông. Xây dựng và duy trì các mô hình tự quản, các câu lạc bộ, tổ, đội xung kích về an toàn giao thông.

Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông theo quy hoạch; đầu tư xây dựng các bến xe, điểm đỗ xe tĩnh; thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường bộ;  tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới đường giao thông nông thôn đáp ứng tiêu chí nông thôn mới; Xây dựng trung tâm điều hành giao thông thông minh. Kiên quyết lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt và chống tái lấn chiếm

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải; tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng; khuyến khích đầu tư, cải tạo phương tiện phục vụ người khuyết tật. Triển khai ứng dụng hệ thống giám sát hành trình phương tiện, giám sát hình ảnh và hệ thống quản lý, điều hành của các doanh nghiệp vận tải. Kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký biển hiệu, phù hiệu của các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó có xe taxi, xe kinh doanh vận tải theo phương thức sử dụng hợp đồng điện tử.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; ứng dụng, khai thác và vận hành hiệu quả các thiết bị công nghệ phần mềm trong quản lý cấp, đổi giấy phép lái xe.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và các lực lượng khác trong hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và cưỡng chế thi hành pháp luật. Nâng cao ý thức đạo đức công vụ và ứng xử văn hóa trong thực thi nhiệm vụ. Tiếp tục hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác của các lực lượng thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại và hoàn thiện hệ thống xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có kết nối xử lý vi phạm di động, xử lý vi phạm qua hình ảnh và tích hợp với hệ thống quản lý giấy phép lái xe, quản lý đăng ký, đăng kiểm phương tiện.

Khảo sát, xây dựng mạng lưới các trạm, điểm, chốt sơ cấp cứu tai nạn giao thông trên cơ sở các trạm y tế, trung tâm y tế và thành lập các đội, nhóm sơ cấp cứu tai nạn giao thông do Hội Chữ thập đỏ quản lý. Tăng cường tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, tuần đường, lái xe, nhân viên Hội Chữ thập đỏ, các tình nguyện viên và người dân sống dọc các tuyến đường.

Tăng cường sự phối hợp giữa Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, các hội đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Tổng kinh phí cho thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến là 276,64 tỷ đồng.

Sau khi Đề án được thông qua, Ban ATGT tỉnh sẽ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các địa phương.  

QH

Các tin khác