TIN HOẠT ĐỘNG

Sở GTVT: Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực vận tải hành khách

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT và UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, rà soát phương tiện kinh doanh vận tải, người lái xe để đảm bảo ATGT trong hoạt động vận tải đường bộ, Sở GTVT đã có chỉ đạo đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm quy định trong hoạt động vận tải, cụ thể như sau:

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải: Chấp hành nghiêm các quy định của Luật giao thông đường bộ, các quy định trong quản lý hoạt động vận tải, đảm bảo các điều kiện kinh doanh vận tải, thực hiện đúng lộ trình, đúng loại hình vận tải theo quy định. Thực hiện nghiêm, đúng, đầy đủ quy trình bảo đảm an toàn giao thông theo quy định; đặc biệt khi xe đang hoạt động trên đường phải theo dõi quá trình hoạt động của phương tiện và người lái xe trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ vận chuyển qua thiết bị giám sát hành trình; nhắc nhở ngay đối với người lái xe khi phát hiện xe chạy quá tốc độ, quá thời gian người lái xe liên tục, quá thời gian làm việc trong ngày, hoạt động sai hành trình vận chuyển, thiết bị giám sát hành trình không có tín hiệu và các nguy cơ gây mất an toàn giao thông khác; tiếp nhận và đưa ra phương án xử lý khi xảy ra các sự cố gây mất an toàn giao thông. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát phương tiện, người lái xe, tuyệt đối không đưa các phương tiện, người lái xe không đủ điều kiện, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, thiết bị giám sát hành trình, camera không có hoặc có nhưng không hoạt động tham gia giao thông. Tổ chức kiểm tra, tổng hợp, đánh giá rút kinh nghiệm và có các hình thức xử lý đối với người lái xe vi phạm các quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Quang Tiến

Các tin khác