Theo thống kê của Phòng CSGT Công an Tỉnh, trong năm 2020 có 43.185 phương tiện được đăng ký mới, trong đó 7.300 ô tô (1.230 xe tải, 5.900 xe ô tô con, 40 xe ô tô khách, 90 xe ô tô chuyên dùng); 33.165 mô tô, xe máy và 2.720 xe máy điện. Nâng tổng số phương tiện lên 87.080 ô tô các loại; 801.850 mô tô, xe máy và 30.890 xe máy điện được cấp đăng ký biển số trên địa bàn tỉnh.
Phòng CSGT phục vụ người dân đến đăng ký phương tiện

Những năm gần đây do sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống người dân được nâng lên, nhu cầu mua xe ô tô, mô tô tăng mạnh, mức tăng bình quân giai đoạn 2011 – 2020 từ 10 – 15% tổng lượng xe lưu hành. Phòng CSGT Công an tỉnh và Công an một số huyện đã tăng cường công tác cải cách hành chính, phục vụ nhu cầu đăng ký phương tiện của người dân được nhanh chóng, thuận lợi.

Bên cạnh đó, qua dữ liệu thống kê của công tác kiểm định, trên địa bàn tỉnh cũng có 4.767 xe ô tô các loại quá hạn kiểm định trên 30 ngày. Đồng thời có 141 xe ô tô phải loại bỏ theo quy định tại Nghị định 95/NĐ-CP của Chính phủ. Sở GTVT cũng chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đối với các phương tiện hết niên hạn sử dụng và quá hạn kiểm định để đảm bảo an toàn giao thông. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân không đưa các phương tiện này vào tham gia giao thông, xử lý nghiêm các chủ xe vi phạm. Chỉ đạo các Trung tâm đăng kiểm thường xuyên rà soát, lập danh sách phương tiện hết niên hạn và quá thời hạn kiểm định đăng tải lên trang dữ liệu thông tin của Cục đăng kiểm và cung cấp cho lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định.

Quang Tiến