Từ ngày 1/10/2021, các phương tiện kinh doanh vận tải khi đăng kiểm cần phải trang bị hệ thống camera giám sát trong xe (đối với các phương tiện bắt buộc phải lắp đặt theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP).

Chi tiết được quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, khi đưa xe cơ giới đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ và cung cấp thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang thông tin điện tử quản lý thiết bị giám sát hành trình, camera đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình, camera.

Các lỗi hư hỏng của camera giám sát sau sẽ không được thực hiện đăng kiểm:

+ Không truy cập được;

+ Hiển thị sai thông tin của xe cơ giới trên website;

+ Không ghi, lưu trữ được hình ảnh trên xe theo quy định;

+ Lắp đặt không chắc chắn, ảnh hưởng đến việc vận hành xe, gây nguy hiểm cho người ngồi trên xe

Để đảm bảo quá trình đăng kiểm thuận lợi, quý khách hãy trang bị đủ camera giám sát trên xe theo đúng quy định (đối với các phương tiện được quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP).

PV