Văn bản hướng dẫn

Số/Ký hiệu: Trích yếu:
Loại văn bản:   Hình thức văn bản:  
Lĩnh vực:   Cơ quan ban hành:  
Năm ban hành:  
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Download
67/QĐ-BATGT 10/04/2023 Quyết định công bố công khai dự toán thu chi quý I/2023 Download
599 10/04/2023 Công khai thực hiện dự toán Quý I/2023 Download
31 20/01/2023 Quyết định công khai dự toán ngân sách Download
599 06/01/2023 Công khai thực hiện thu chi ngân sách Quý IV Download
599 06/01/2023 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 2023 Download
09 25/01/2022 Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021 Download
09 06/08/2021 Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021 Download
09 12/10/2021 Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021 Download
166 11/10/2022 Công khai thu chi ngân sách Download
90/QĐ-BATGT 29/06/2022 Công khai dự toán ngân sách năm 2022 Download
23/BATGT 15/02/2022 Công khai dự toán 2022 Download
23 21/01/2022 Công khai dự toán năm 2022 Download
599 10/01/2022 Công khai tài chính quý IV năm 2021 Download
559 10/01/2022 Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 Download
Số 96/KH-BATGT 15/06/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 Download
QĐ số 1186/QĐ-UBND 14/04/2021 Quyết định Phê duyệt Đề án Tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi TNGT tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 Download
07/NQ-HĐND 23/03/2021 Nghị quyết thông qua Đề án tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi TNGT tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 Download
59 01/07/2021 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Download
Biểu số 3 22/04/2021 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Download
76/QĐ-BATGT 22/04/2021 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên Download
<<  <  [1]  2  3  >  >>