Số hiệu 59
Loại văn bản Báo cáo
Cơ quan phát hành Ban ANGT tỉnh Thái Nguyên
Hình thức văn bản Hình thức khác
Ngày ban hành 05/04/2020
Trích yếu nội dung Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách
Người ký duyệt Lê Văn Vịnh
Download 0b97e951-2bb8-4c18-b6b6-2236f862ce8d.pdf