Số hiệu Biểu số 3
Loại văn bản Loại văn bản khác
Cơ quan phát hành Ban ANGT tỉnh Thái Nguyên
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Ngày ban hành 22/04/2021
Trích yếu nội dung Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách
Người ký duyệt Lê Văn Vịnh
Download c4075df7-8128-4d0f-971b-d3cdc731ae88.pdf